Elektroniska fakturor, e-fakturor

Fakturor som en leverantör utfärdar till en myndighet eller offentlig förvaltning ska vara elektroniska och överensstämma med den europeiska standarden för elektronisk fakturering.

Det är viktigt att du som leverantör för en dialog med oss innan den första fakturan skickas eftersom det måste finnas en referens på rätt ställe på fakturan för att den ska kunna bli inläst i vårt system. Se listan ”Referenskoder” längre ner på sidan. Beställaren eller Ekonomienheten kan hjälpa dig vilken av dessa referenskoder du ska använda.

OBS! PDF-fakturor som skickas via e-post är inte godkända som e-fakturor.

Du som leverantör kan ofta e-fakturera via ditt affärs- eller ekonomisystem. Stäm av med din systemleverantör om du kan skicka e-fakturor.
Elektroniska fakturor till Älvdalens kommun skickas via PEPPOL-nätverket. Älvdalens kommuns PEPPOL:ID är 0007:2120002197

Älvdalens kommun kan även ta emot elektroniska fakturor via VAN-operatören SWEDSESS(Swedbank).

Älvdalens kommuns e-fakturaadress är 2120002197.

Om du inte kan skicka e-faktura idag och endast fakturerar mindre volymer så kan du som leverantör skicka via fakturaportal eller fakturaskrivare, flertalet banker erbjuder detta.

Anslutningsuppgifter för att skicka e-faktura till Älvdalens kommunOrganisationsnummer och namn

212000-2197 Älvdalens kommun

Använd i första hand PEPPOL-nätverket

PEPPOL-ID 0007:2120002197

Använd i andra hand SWEDSESS (Swedbank)

E.fakturaadress 212000-2197

Fakturareferens

Kontakta beställaren eller ekonomienheten för korrekt referens

Se referenskoder , 641 kB.

Fakturaadress

Älvdalens kommun
Box 100
796 22 Älvdalen

Kontaktperson

Adrian Rönnqvist

Kontaktuppgifter

levfaktura@alvdalen.se, 0251-311 81


Senast uppdaterad: 9 februari 2024