Synpunkter och klagomål

Har du synpunkter eller klagomål på kommunens verksamheter och tjänster? Det kan vara beröm, frågor eller klagomål. Hjälp oss att påverka utvecklingen i våra verksamheter genom att lämna en synpunkt till kommunens tjänstepersoner via detta webbformulär.

Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre. Tänk på att lämna kontaktuppgifter om du vill få ett svar av den handläggare som ansvarar för verksamheten du har synpunkter på.

En lämnad synpunkt blir en offentlig handling. Du kan självklart välja att vara anonym, men då kan vi inte återkomma till dig med besked om vilka åtgärder som har gjorts. Vi läser inkomna synpunkter under kontorstid helgfri måndag-fredag.

Välkommen med din synpunkt.

Gäller din fråga löpande underhåll som till exempel gatubelysning, nedskräpning och sanering av klotter? Då rekommenderar vi dig att istället göra en felanmälan.

Om du vill påverka politiken i frågor som är angelägna för dig kan du lämna in medborgarförslag.

Lämna synpunkter, beröm, fråga eller klagomål

Jag vill lämna: * (obligatorisk)
Här anger du vilken typ av synpunkt du vill lämna. Obligatoriska fält är markerade med en stjärna (*). Dessa fält måste fyllas i för att du ska kunna skicka in din synpunkt.
Jag vill lämna:
Här väljer du den verksamhet som synpunkten berör. Om du är osäker väljer du Övrigt/Vet ej.

Gäller synpunkten någon särskild enhet, plats eller del av verksamheten? Ange till exempel namn på skola eller äldreboende.

Här beskriver du din synpunkt. Var så tydlig som möjligt.

Här kan du bifoga dokument eller bilder som hör till synpunkten.
Önskar svar * (obligatorisk)
Ange om och hur du önskar få svar på din synpunkt. Tänk på att ange fullständiga kontaktuppgifter för det sätt du vill bli kontaktad på. Önskar du inte bli kontaktad så lämnar du fälten tomma.
Önskar svar
Information om behandling av personuppgifter
Älvdalens kommun kommer att behandla dina/era personuppgifter för myndighetsutövning och andra arbetsuppgifter inom nämndens verksamhetsområde. Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1.
Uppgifterna förvaras i ett dokument- och ärendehanteringssystem/verksamhetssystem och gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan.
Uppgifterna kan komma att överföras till andra system inom kommunen samt externa myndigheter/verksamheter. För mer information om detta så kontaktar du förvaltningens dataskyddskontaktperson.
Läs mer om personuppgifter och behandling av personuppgifter på alvdalen.se/personuppgifter.
Senast uppdaterad: 10 november 2022