Insatser för dig som inte har sysselsättning

Arbete och integration på Älvdalens kommun erbjuder ett antal insatser för dig som inte har någon sysselsättning och är mellan 16-64 år. Syftet är att stötta dig till att komma i egen försörjning. Kommunens övergripande mål är att minska arbetslösheten och öka innanförskapet i Älvdalens Kommun.

Du som behöver stöd och hjälp till sysselsättning och arbete kan vända dig till våra arbetscoacher. De stöttar dig genom

 • individuell coachning
 • gruppcoachning
 • kursverksamhet
 • stöd vid praktik eller arbetsträning

Vi erbjuder dig också hjälp via vårt mottagningsteam En dörr in. Mottagningsteamet är ett samarbete mellan olika myndigheter och är till för dig mellan 16–64 år som står utanför arbetsmarknaden och som behöver hjälp att hitta en lösning på din situation. Syftet är att du ska slippa rundgång hos flera myndigheter och istället få rätt stöd av rätt aktör under ett och samma möte.

Mottagningsteamet samordnas av våra arbetscoacher. I mottagningsteamet ingår personal från

 • Försäkringskassan
 • Arbetsförmedlingen
 • Region Dalarna (tidigare Landstinget)
 • Individ- och familjeomsorgen, Älvdalens kommun
 • Arbete och integration, Älvdalens kommun

Boka ett möte

Du som vill träffa mottagningsteamet En dörr in anmäler ditt intresse för ett möte. Vi kontaktar dig för att boka in en mötestid. Du kan välja var du vill träffa oss, vi finns

 • i Älvdalens kommunhus, på onsdagar jämna veckor klockan 13.30‑15.30
 • på Särnas vårdcentralen, en tisdag i månaden klockan 10.15-12.00.

Anmäl ditt intresse för ett möte med En dörr in

Du som är ute efter att börja arbetsträna eller skaffa en praktikplats kan vända dig till oss. Vi börjar med att du från träffa en av arbetsmarknadscoacherna och berätta vad du vill göra. Utefter det gör vi en plan tillsammans som passar dig.

Genom skollagen har alla kommuner i landet ett ansvar som kallas kommunalt aktivitetsansvar, KAA. Det kommunala aktivitetsansvaret innebär att vi ska kontakta dig som är mellan 16‑20 år och som bor i kommunen om vi får en signal om att dina

 • gymnasiestudier avbrutits
 • du har ofullständiga gymnasiebetyg.

Våra arbetscoacher som kontaktar dig inom det kommunala aktivitetsansvaret kan erbjuda dig hjälp att starta upp eller ta tag i dina studier. De vägleder dig utifrån dina behov och förutsättningar.

Du kan läsa mer om kommunalt aktivitetsansvar Länk till annan webbplats. på Sveriges kommuner och regioners webbplats.

Senast uppdaterad: 20 april 2022