God man, förvaltare och överförmyndare

En god man eller förvaltare hjälper den som själv har begränsade möjligheter att ta tillvara sina juridiska och ekonomiska rättigheter. Tillsyn av god man och förvaltare görs av överförmyndarkansliet. Överförmyndarkansliet är ett uppdragskontor och handlägger de dagliga tillsynsärendena rörande gode män, förvaltare och förmyndare. Överförmyndarkansliets handläggare har huvuduppgiften att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Kontakta överförmyndare i samverkan i övre Dalarna God man och förvaltare När en person inte själv kan ta hand om sina intressen kan en god man eller förvaltare utses. Det kan handla om hjälp att betala räkningar, få ett bra boende, och att få tillgång till de insatser och bidrag från samhället som man har rätt till och behöver. Vad är skillnaden mellan god man och förvaltare? God man Att få en god man är vanligtvis en frivillig åtgärd. Det betyder att den som behöver hjälp själv går med på att tingsrätten utser en god man. Om den som behöver hjälp inte förstår vad det innebär att ha en god man, kan ett läkarintyg eller liknande utredning behövas för att tingsrätten ska besluta. Det kan till exempel vara aktuellt vid demens eller annan sjukdom. Den som har en god man har fortfarande rätt att bestämma över sina pengar, hantera egendom och att ingå avtal. Förvaltare Om det inte är tillräckligt med en god man, kan tingsrätten utse en förvaltare för den som inte kan ta hand om sig själv eller sina tillgångar. En förvaltare är en tvångsåtgärd. Tingsrätten kan alltså besluta om förvaltare utan att den som behöver hjälp går med på det. Anhöriga måste inte heller hålla med om beslutet. Den som får en förvaltare förlorar rätten att själv ingå avtal eller hantera sina pengar. Det är i stället förvaltarens ansvar. Läs gärna vår folder om god man och förvaltare, där vi har sammanfattat allmän information. Folder - God man och förvaltare Blanketter och e-tjänster Föräldrar och förmyndare window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_51b3e496167c5f86732498d1 .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_51b3e496167c5f86732498d1 .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200 }; SolUtils.collapseElement(config); }); Ansök om uttag från spärrat konto som tillhör en omyndig För dig som behöver en god man eller förvaltare window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_51b3e496167c5f8673249a16 .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_51b3e496167c5f8673249a16 .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200 }; SolUtils.collapseElement(config); }); Ansök om en god man eller förvaltare – Egen ansökan Ansök om en god man eller förvaltare – För anhöriga Anmäl behov av en god man eller förvaltare – För personal För dig som är god man eller förvaltare window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_51b3e496167c5f8673249995 .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_51b3e496167c5f8673249995 .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200 }; SolUtils.collapseElement(config); }); Intresseanmälan Intresseanmälan för god man eller förvaltare Redovisning Förteckning – redovisa huvudmannens tillgångar och skulder Redovisningsblankett för års / slutredovisning Specifikation av utgifter – bilaga till årsredovisning Reseräkning / Körjournal – bilaga till årsredovisning Redovisningsblankett för löpande redovisning Kassabok – hjälpblankett för löpande redovisning Handbok för redovisning Redogörelse Redogörelse för utfört uppdrag Redogörelse – God man för ensamkommande barn Omprövning förvaltarskap Entledigande Ansökan om entledigande från uppdrag som ställföreträdare Övrigt Ansök om uttag från spärrat konto som tillhör din huvudman Handbok för god man och förvaltare Lathund för förenklad arbetsgivardeklaration E-tjänsten Provisum ställföreträdare window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_2e3fa3ee18383e4de4b44f28 .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_2e3fa3ee18383e4de4b44f28 .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200 }; SolUtils.collapseElement(config); }); Överförmyndaren har 17 oktober erhållit en ny e-tjänst (Provisum Ställföreträdare), vilken ersätter den tidigare e-tjänsten (Valter). Tyvärr har leverantören av e-tjänsten haft och har fortfarande en del problem med de olika funktionerna i e-tjänsten och då tyvärr mest med årsräkningsfunktionen. Detta är inget som överförmyndaren kan påverka men leverantören arbetar löpande för att lösa problemen. Överförmyndaren beklagar de problem som detta orsakat er ställföreträdare och hoppas på en snar lösning.Enligt leverantören ska det nu fungera att redigera inmatade poster i årsräkningarna men det är fortfarande problem att radera konton (de kommer att ligga kvar men få namnet borttaget konto).   Inloggning E-tjänsten provisum ställföreträdare
Senast uppdaterad: 1 september 2022